Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


824. Gustaf Muck Linden

firenze 12[2 1929][1]

si kongelige ne veut pas decide en trois jour tropp contracter dagmar = bergman[2]

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 12/2 1929. Telegrammet är adresserat till linden lillabaltgaten 8 stockholm svezia.

[2] Tolkning av den bristfälliga fr. texten: om kongelige inte vill bestämma sig inom som mest tre dagar kontraktera dagmar (Dagmarteatern). Med tropp avses i så fall det franska ordet trop/för mycket. Poul Reumert hade i flera brev till Bergman hösten 1928 engagerat talat om sitt intresse för att spela huvudrollen Joe Meng i en eventuell uppsättning av Patrasket på Det kongelige Teater i Köpenhamn. Av korrespondensen framgår, att teaterns chef William Norrie hade svårt att bestämma sig. Teaterns förste instruktör J. Anker Larsen trodde sig – enligt ett brev från Reumert den 18/10 1928 – veta, att pjäsen blivit antagen för uppförande. Detta visade sig till sist vara fel – vilket Reumert djupt beklagade för egen del. Den blev istället uppförd på Dagmarteatret i Köpenhamn.

Personer:

Larsen, J. Anker (1)
Linden, Gustaf Muck (98)
Norrie, William (5)
Reumert, Poul (26)

Verk:

Patrasket, drama (22)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA