Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


826. Johannes Edfelt

 Borgo S. Frediano 8, Firenze, Italia

 21/2 XXIX

Käre vän, du frågar, varför jag inte skriver. Skäl finnas. Först och främst har jag legat till sängs i drygt sex veckor. Alltid något, begriper du. Dessutom har jag varit trist – nåja, jag har glömt räkna minuterna.

Hur har du det själv? Ung pojk-lymmel som du är, har du ingen rätt att vara sjuk eller trist. Utan gå på bara! Fähund! Vad blir det av dina examina, skulle jag hjärtans gärna vilja fråga? Är du inte docent ännu med hustru, svärmor, fyra barn och ingen lön? Skynda dig, min vän!

Här har varit ohyggligt kallt men jag sköt emellan med min sjukdom och sköt mig själv mellan lakan, så mig gjorde det inte så mycket.

Sörmland - Nerike[1] har idag behagat kalla mig till hedersledamot. Vet du vad – det gladde mig. Jag hör sen barndomen så tätt tillsamman med den byggden att ett vänskapsbevis därifrån gjorde mig riktigt godt.

Eljes hör jag ju ock samman med denna här stan. Men jag orkar inte gå ut. En av mina bättre böcker är skriven här: Savonarola.[2] Den har nyligen åter utkommit i skol-ungdomsupplaga, där all erotik är utelämnad. Jag tror jag ska sända dig den. Förför icke ungdomen.

Min komedi är i faggorna.[3] Skicka mig en barnmorska.

Sköt om dig i alla hänseenden och var förnuftig.

Din

 Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.[4]

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Bergman hade blivit kallad till hedersledamot av Södermanland-Nerikes nation i Uppsala.

[2] Romanen Savonarola. En munkhistoria berättad af Messer Guidantonio Vespucci skrevs under tre perioder från juni 1907–slutet av juni 1908. Den kom ut i april 1909 på Bonniers förlag.

[3] Åsyftar sannolikt den påbörjade komedin med Hans Nåd som huvudgestalt, som Erik Wettergren beställt för Dramatens räkning men som aldrig fullbordades. Se brev 819 och 849 till Gustaf Muck Linden den 25/1 1929, not 1, samt den 15/12 1929, not 2.

[4] En anteckning av Edfelts hand på originalet anger: ”brevet skänkt till Bonniers”.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)
Linden, Gustaf Muck (98)
Wettergren, Erik (16)

Verk:

Hans Nåds testamente, komediutkast (9)
Savonarola. En munkhistoria berättad av Messer Guidantonio Vespucci, roman (19)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA