Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


83. Marie Mizi Franzos

[Örebro sannolikt februari 1908]

H. Fr. Mizi Franzos

Wien.

Tack för Edert bref!

Sänder härmed mina båda dramer: ”Det underbara leendet” och ”Familjens renhet”.[1]

Min adress är Örebro.

Högaktningsfullt

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.

Marie Franzos, kallad Mizi, (1870–1941) var född i Wien och arbetade som nordisk översättare. Hon specialiserade sig bland svenska författare på Gustaf af Geijerstam, Oscar Levertin, Selma Lagerlöf och Hjalmar Söderberg. Under årens lopp översatte hon också ett antal romaner och dramer av Hjalmar Bergman.


[1] Dramat Familjens renhet skrevs hösten 1906 och skådespelet Det underbara leendet i augusti 1907. De utgavs tillsammans i en volym på Ljus förlag 1908 och mötte en ganska oförstående kritik.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)
Geijerstam, Gustaf af (5)
Lagerlöf, Selma (18)
Levertin, Oscar (10)
Söderberg, Hjalmar (17)

Verk:

Det underbara leendet, drama (8)
Familjens renhet, drama (27)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA