Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


830. Tor Bonnier

Borgo S. Frediano 8, sec.p.

FIRENZE 3/3 XXIX

Käre Tor, hur har du det och var håller Ni hus? Vi ha just undrat över, hur långt Ni ämnat sträcka resan i rum och tid. Skulle det här nå dig någonstans söder om Medelhavet, så vill jag bara säga dig: gör er ingen brådska med hemfärden. Förty att fyfan![1]

Än vidare ha vi funderat över om Ni ev. skulle lägga hemresan över denna vackra stad och i ty fall gladt oss med en hemsökelse. Kanske det blir? Det vore roligt! Hittintills skulle nog inte jag havt så stor glädje av besöket har nämligen praktiskt taget legat till sängs i sex veckor. Och ska jag nu pråla, så får jag säga dig att jag havt en extra intressant kombination av gastritis, colitis och cirrhitis.[2] Så med den saken.

Förrästen har jag visat snille och vett i valet av tid för min sjukdom. Det har varit ljuvligt att ligga väl nedbäddad och låta snö-stormarna söva. Gu ske pris att jag är sjuk och slipper gå ut! Lyckligtvis ha vi en ovanligt trevlig bostad, så att innelivet varit tämligen drägligt om än något långlundigt. Mest kanske för Stina. Jag har ju alltid havt mina mediciner, mina magknip, två läkare och en angora-katt att syssla med. Och då blir dagen inte lång, fast stundom natten.

Fåfäng ligga lärer mycket ondt.[3] Därav kommer det sig att i min skalle uppdykt en plan, som jag ber att få underställa dig. Tror du, att det skulle löna sig att som ”sommarbok” ge ut en binge av mina noveller?[4] Jag har inte givit ut någon dylik samling på 17 eller 18 år och det finns alltså en hel del att välja emellan. Det rör sig om kortare saker sådant som under årens lopp publicerats i B.V.T. – Sv.D och D.N. söndags och julnummer. Bok-titeln borde i mitt tycke vara flärdfri jag hade tänkt mig: Bergmans Berättelser. Det påminner om Roséns Bröstdroppar och de ha alltid varit populära.

Skulle du vid tid och tillfälle vilja tänka på saken och sända mig några rader, så bleve jag dig synnerligen tacksam!

Nu skiner solen över Arno. Vi bo på sydsidan med ansiktena vända mot norr, vilket är lite tråkigt. I gengäld ha vi det utomordentligt fridfullt bakom en trädgård, som sträcker sig ned till floden. På andra sidan sol-sidan är det svart och myllrigt som en myrstack om våren. Och det ska ju låtsas vara vår. Var har jag mina varma krus?!

Hej nu på dig! Till Er från oss de hjärtligaste hälsningar! Kanske spankulera ni vid ekvatorn, kanske vid polen båda orterna lär ha tempererad väderlek, har man sagt mig.

Din

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Torde avse den för årstiden kalla väderleken.

[2] gastritis, inflammation i magslemhinnorna; colitis, inflammation i tjocktarmen; cirrhitis,leveråkomma.

[3] Bergman travesterar utifrån sitt eget sängliggande det gamla svenska ordspråket Fåfäng gå lärer mycket ont.

[4] På den planen reagerade Tor Bonnier positivt i ett brev den 14/3 1929. Projektet förverkligades i maj samma år, då novellsamlingen Kärlek genom ett fönster kom ut. Se brev 832 till Tor Bonnier den 18/3 1929, not 49.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Kärlek genom ett fönster, novellsamling (7)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA