Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


831. Radiotjänst

Firenze, Borgo S. Frediano 8, ITALIEN

 12/3 XXIX

A.B. RADIOTJÄNST

Stockholm.

Herr N. Holmberg,[1] tack för Edert brev! Jag godtar anbudet men önskar veta, vem som skall ”sätta stycket i scen”. Lämpligast vore – tror jag – om Ni ville låta regissören[2] så snart som möjligt tillskriva mig sina önskemål beträffande förkortningar etc. Bed honom vidare sända ett ex. av pjesen, vilket han får hos Bonniers, Sveavägen 56, (Kostnadsfritt om han hänvisar till mig – eljes kan jag ju senare ersätta utlägget.) Jag har nämligen texten ej tillgänglig.

Blir tacksam om jag får besked så snart som möjligt, då mina dagar f.n. äro rätt arbetsfylda.

Högaktningsfullt

Eder

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Sveriges Radios dokumentarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Programchefen Nils Holmberg, mer känd för en omfattande översättarverksamhet.

[2] Det avsedda stycket var en förkortning av Swedenhielms. Det kom att iscensättas för radio av regissören Olof Molander. Se brev 833 och 834 till Olof Molander den 23/3 1929 resp. den 5/4 1929, not 4.

Personer:

Holmberg, Nils (1)
Molander, Olof (8)

Verk:

Swedenhielms, radiopjäs (3)

Adressat:

Radiotjänst, (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA