Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


837. Karl Asplund

Dalarö, Segholmen 5/7 XXIX[1] 

Doktor KARL ASPLUND

Stockholm.

Käre Karl Asplund, tack för kort kort! Var snäll hälsa Prinsen[2] att bidraget i god tid skall insändas under uppgiven adress.

Träffar Ni nånsin professor Alma S.?[3] Var i så fall hygglig säga henne – från mig alltså – att hon är ett nöt. Kanske finner Ni det ohemult att sålunda apostrofera en bildad fruntimmersperson av qualité. Men det är skiffer.

Med tack för besväret,

Eder

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.

Karl Asplund (1890–1978), konsthistoriker och lyriker. Asplund verkade som konstkritiker i Dagens Nyheter och senare i Svenska Dagbladet. Från 1929 innehade han tjänsten som verkställande direktör för Bukowskis konsthandel.


[1] Datumangivelsen är handskriven.

[2] Åsyftar prins Wilhelm (1884–1965) Gustav V:s yngre son och nära vän till Alma Söderhjelm och Karl Asplund. Bidraget avser ”Örebrobekanta och bekanta örebroare”, som infördes i Svenska Turistföreningens årsskrift 1930, som behandlar landskapet Närke. Artikeln är publicerad i Samlade Skrifter, volymen Kåserier och kritiker.

[3] Åsyftar Alma Söderhjelm, vän till Bergman som han ofta i sina brev utvecklar en lekfull ton inför. Se brev till Alma Söderhjelm under perioden 1925–1930.

Personer:

Asplund, Karl (2)
Söderhjelm, Alma (28)
Wilhelm, sv. prins (7)

Verk:

Örebrobekanta och bekanta örebroare, kåseri/kritik (3)

Adressat:

Asplund, Karl (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA