Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


844. Tor Bonnier

 [Segelholmen den 23/10 1929][1]

Herrn TOR BONNIER

Stockholm.

Sehr geehrter Herr,

in einem Brief  von 11.10 [2] enthüllen Sie sich als ein sehr bösartiger Schwindler, indem Sie mir ein Brief zustellen lassen, der erst 10/10 in Königsberg Pr. geschrieben ist. Warum machen Sie mir so ein Spass, sehr geehrter Herr?[3]

Sedan jag nu med som jag hoppas socialistisk eller kanske rent av komunistisk skärpa konstaterat ett underligt förhållande mellan dessa båda data, må jag, kära du, tacka dig för besväret med brevets snabba vidare befordran men jag tror nog alldeles som du då jag säger, att det på sin höjd är ett par bleka ord värdt. Det är rent underligt hur många damer och herrar det finns erkannerligen av tyska nationen, som skriva slika brev vilka ju alltid kosta några pfennig i porto. Förutsatt att de äro kunniga i svenska, kan man ju tänka sig att de önska till rel. billigt pris skaffa ett nätt svenskt bibliotek. Något högre pris inom tysk antikvarie-handel tör väl böckerna ej ha. Summa summarum jag tror att brevet på sin allra högsta höjd är värdt ett hövlighetssvar. (Tänk nu om fraülein Ellinor skulle vara vansinnigt söt men va? det tror jag inte vi behöver riskera.)

På din vänliga fråga, hur vi har det, svarar jag ungefär som du tyckte vi såg ut i stan här om sistens. Likvisst kanske något bättre, ehuruväl här öser ned och stormar oavlåtligt. Värst är att marken börjar suga sig fast om fötterna. Men varför gå ut när man har det så bra inomhus?

Vad vi välva för planer? Ordet välva förefaller mig olämpligt. Gud Fader, Albert Bonnier (ja inte Abbe förstås*) samt herr Kreüger[4] välva planer. Vi andra planera. Och även det mången gång obetydligt. Jag har ett par uppgifter liggande, som bör avfärdas närmaste vecka: dels en veckans komedi i radio,[5] dels ett för[e]drag hos de estetiska Upsala-grabbarna. Det senare har jag just i natt döpt (det ska nämligen snart ”spikas”) och kallar det ”Karrikatyr och Kliche”.[6] Jag vet ej ännu, vad det ska handla om, men inom denna ram och förtiofem minuter hinner man säkert skälla på mycket.

         Eljes vad eljes? En smula dystert det hela så som hösten höves. Min syster skrev häromdagen att hon havt ett svårt anfall av angina pectoris. Hon firar sin femtio-års-dag just i dag[7] och som present kunde jag ha sändt henne vissheten att man sällan får det mer än tre gånger, ofta nog i snabb följd, och sen givetvis aldrig mer. Men vem vet om det godtas ens som femtioårspresent.

Våra höstplaner – eller snarare vinterplaner äro tillsvidare svepta i ett s.k. barmhärtigt dunkel. Härifrån ska vi ju eller rättare sagdt måste vi, vår båt gick i går sin väg, det sista sommartecknet så till sägandes. Men vart?** Därom tvista tills vidare änglarna i himlen, sen Gud Fader själv för många herrans år sen förbjöd även dem att ha någon reda på yttersta dagen kitsligt nog, kan tyckas.

Hur som hälst skulle du vilja göra mig den stora tjänsten höra efter hos herrarna inom Stockholms-Utställningen,[8] när de ämna betala mitt till betalning länge sen förfallna honorar. Du kan ju hälsa dem från en, som också är förfallen till betalning.

Hej på dig och hälsning till de Dina!

Din

 HjB

        *Jag betvivlar väl ej att icke även Abbe välver planer – men han är dock t.ex. ej något metafysiskt begrepp

        **frågan gäller inte båten, den gäller oss ō  är i rätt hög grad retorisk.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Utifrån uppgiften att systern Elna S:t Cyr firade sin 50-årsdag samma dag som brevet skrevs, har en datering av detta till den 23/10 1929 kunnat göras. 

[2] Av detta brev från Tor Bonnier framgår, att det bifogade brevet från Königsberg gällde en förfrågan om eventuell översättningsrättighet till någon av Hjalmar Bergmans romaner.

[3] ty., i fri översättning: Högt ärade Herre, i ett brev av den 11/10 avslöjar Ni er som en mycket förslagen svindlare, genom att Ni låter tillställa mig ett brev, som är skrivet i Königsberg Pr. tidigast den 10/10. Varför spelar Ni mig ett sådant spratt, min högt ärade Herre.

[4] Ivar Kreuger (1880–1932), framträdande finansman och företagsledare. Kreuger byggde under tiden efter Första världskriget upp ett finansimperium, vars verksamhet bl.a. omfattade utlåning av betydande summor till olika stater. Efter börskraschen i New York 1929 fick koncernen ökade finansiella problem, vilket till sist ledde fram till den s.k. Kreugerkraschen 1932 med långtgående politiska och ekonomiska konsekvenser, främst för Sverige och USA.

[5] Förmodligen komedin ”Ösvi contra Babylon” som sändes i radio den 2/11 1929.

[6] Föredraget ”Karikatyr och kliché” hölls i Estetiska föreningen i Uppsala den 5/11 1929 och har av Johannes Edfelt omtryckts i volymen Kåserier och kritiker i Samlade Skrifter.

[7] Elna S:t Cyr var född den 23/10 1879.

[8] Avser betalningen för det senare refuserade förslaget till festspel i samband med Stockholmsutställningen.

Personer:

Bonnier, Albert Abbe (13)
Bonnier, Tor (348)
Edfelt, Johannes (46)
Krüger, Ivar (3)
S:t Cyr, Elna (10)

Verk:

Karikatyr och kliché, kåseri/kritik (5)
Ösvi contra Babylon, radiopjäs (3)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA