Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


845. Allan E. Sjöding

Dalarö den 24/10 XXIX

D:r ALLAN E. SJÖDING

Upsala.

Tack för brevet. Ska vi säga den femte? Jag kommer någon gång på eftermiddagen och bry Er inte om mig. Skulle hinder mellankomma, så var snäll sänd meddelande – hälst per telefon – till Albert Bonnier, Stockholm. Jag skulle gärna önskat en uppgift om vanliga längden på denna slags aftonuppbyggelse – men det finns väl både sax och klister på lokalen?

Ämne: Något om Karikatyr och Kliché.[1]

Slutligen: tack för Era vänliga ord – ska bli roligt träffas igen – måtte Ni inte vara mer förbannad på mig, när jag far, än när jag kommer.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Se brev 843 till Allan Sjöding den 13/10 1929, not 2.

Personer:

Sjöding, Allan E. (4)

Verk:

Karikatyr och kliché, kåseri/kritik (5)

Adressat:

Sjöding, Allan E. (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA