Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


846. Tor Bonnier

kjöbenhavn 27 [11 1929][1]

ursäkta samtalet fra i gaar stop det beror paa vanskelighederne stop vanskeligheder tror jeg man oversätter paa svensk med ordet bonniers

= din hjalmar

Telegram.  Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 27/11 1929. Telegrammet är adresserat till tor bonniers stockholm.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA