Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


849. Gustaf Muck Linden

[Köpenhamn] 15/12 29[1]

Käre vän Muck,

tack för ditt vänliga brev jämte kova, varå härmed kvitto följer.

Jag har ju verkligen inte havt det särdeles muntert på sistone. Sedan min andra dag i Köpenhamn har jag praktiskt taget legat oavbrutet till sängs, blivit fullproppad med mediciner och stått eller rättare sagdt legat under en röda-kors-systers stränga uppsikt. Muntrare kan man ju ha det. I alla fall sökte jag göra något åt Hans Nåd[2] och legationen sände mig sin sekreterare. Tyvärr kunde och kan han inte komma förrän klockan sex om afton och det är rakt inte min arbetstid. Dessutom är jag fullständigt ovan vid och HATAR att diktera mitt arbete, ja, hatar att ha en annan människa i samma rum där jag arbetar. Följaktligen sammanföllo en hel del olyckliga omständigheter. Emellertid skall jag göra ännu ett försök – lyckas det inte så måste jag se tiden an.

I dag känner jag mig lite bättre och ska tillochmed i min läkares och systers sällskap besöka Joe-Meng-matiné. Det blir då första gången jag ser stycket här – undantagandes förberedande gen. rep. som var förfärligt. Undantagandes de båda unga tycks rollbesättningen här vara den stockholmska rätt underlägsen. Ja – Gösta[3] är ju förstås lika överdängare här som där.

Nej, nu får jag sluta! God jul till Olga och dig!

Din tillgivne

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Datumangivelsen är handskriven.

[2] Bergman brottades under denna sjukdomsperiod med ett skådespel, där Hans Nåd skulle vara huvudpersonen men handlingen fristående i förhållande till romanen. Det blev aldrig färdigskrivet, men ett manus finns bevarat i två och en halv akt. Skådespelet var beställt av Erik Wettergren för Dramaten. Se brev 840 till Linden den 17/8 1929, not 3.

[3] Skådespelaren Gösta Ekman tolkade under ett gästspel huvudrollen Joe Meng i Patrasket på Dagmarteatret i Köpenhamn, liksom tidigare på Oscarsteatern i Stockholm.

Personer:

Ekman, Gösta (38)
Linden, Gustaf Muck (98)
Raphael-Linden, Olga (34)
Wettergren, Erik (16)

Verk:

Hans Nåds testamente, komediutkast (9)
Patrasket, drama (22)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA