Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


85. Marie Mizi Franzos

Örebro den 16/3 08

H. Fr.

Mizi Franzos!

Jag tackar Er för Edert bref och anbud, hvilket senare jag härmed antager.[1]

Det skulle intressera mig mycket att komma upp inför tysk publik. Vi svenska författare ha det ibland ganska otrefligt; särskildt när vi – som jag – icke låtit enrollera oss hos en viss klick.

Därför längta vi att få ett öppet fönster åt kontinenten, att få en näsa frisk luft!

Förra våren var jag i Wien. Synd att jag icke kände Er då!

Med utmärkt högaktning

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Uppgörelsen avser Bergmans författarhonorar – 50% av Franzos honorar – vid ett eventuellt uppförande av de av henne översatta pjäserna – Familjens renhet och Det underbara leendet. Projektet realiserades aldrig. Se brev 83 till Marie Franzos februari 1908.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Det underbara leendet, drama (8)
Familjens renhet, drama (27)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA