Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


853. Karl Otto Bonnier

skodsborg 31/1 [1930][1]

tusind tak for brevet vilde du fråga og eventuelt afslutte köb[2] med nogen af nemda herrer bliver jeg dig uendelig tacksam memoirerne[3] kommer inden faa dage din tillgivne

= hjalmar bergmann

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 31/1 1930 och adresserat till carl otto bonniers stockholm.

[2] Gäller försäljning av Bergmans ärvda aktier i Fors Ullspinneri i Nyköping.

[3] Karl Otto Bonnier hade i ett brev den 28/1 1930 framhållit, att han såg fram emot att Bergman skulle få tid för sina planerade memoarer – ett projekt som dock aldrig realiserades. Bergman presenterade i Nerikes Allehanda den 24/2 1930 något närmare planerna på sin självbiografi. Trots att han redan i romanen Jag, Ljung och Medardus från 1923 skildrat barndomen och ungdomsåren, ville han ånyo gestalta denna period i sitt liv. I romanen var, menade han, ”verkligheten uppblandad med romangods”. Dessutom berättar han, att ”han tänker sig kunna börja arbetet – som i hög grad lockar honom – nu i sommar, och i höst torde första delen föreligga rikt illustrerad för övrigt. Den skall omspänna barndoms- och ungdomsåren fram till studentexamen och närmaste tiden därefter.” Se brev 857 till Tor Bonnier den 21/3 1930, not 22.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Jag, Ljung och Medardus, roman (12)
Självbiografi, memoarer (2)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA