Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


854. Alma Söderhjelm

[Köpenhamn februari 1930][1]

Alma! Nu har jag – motvilligt – nödgats sända dem i tvätten. OCH INTE EN ENDA TÅ ÄR UTE.[2] Du har förfelat din kallelse. Och hur jag skäms för dem, som jag sändt dig!!![3] Men bättre lycka nästa gång.

Hur mår du eljes? Mig ha de velat ”spärra in”[4] fast tills vidare ej lyckats.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.

Brevet är skrivet på papper från Hotel Terminus København.


[1] Innevarande brev till Alma Söderhjelm har daterats till februari 1930 utifrån uppgiften om en tilltänkt ”inspärrning”. Se not 4 nedan.

[2] Alma Söderhjelm hade sänt Bergman ett par strumpor som hon skämtsamt kallade för ”kärleksstrumpor”. Se brev 732 till Alma Söderhjelm den 24/12 1926, not 2.

[3] Bergman hade vid sitt inköp av silkesstrumpor till julen 1929 utgått från sitt eget skonummer.

[4] I bl.a. brev 852 till Johannes Edfelt den 4/1 1930 berättar Bergman utförligt om vad orgierna i samband med Gösta Ekmans gästspel som Joe Meng i Dagmarteatrets uppsättning av Patrasket ledde till. En av de läkare som då skötte honom för sviterna efter narkotika- och spritfesterna ville föra honom till ett sinnessjukhus.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)
Ekman, Gösta (38)
Söderhjelm, Alma (28)

Verk:

Patrasket, drama (22)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA