Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


855. Märta Lindqvist

[Saltsjöbaden slutet av februari 1930][1]

Käraste, raraste Ni, inte får man sända en sådan rosengård till en gammal herre! (Fast jag må säga att det gjorde honom godt ō han går stundom ut ō spatserar ibland rosorna!)

Eljes, när man vill visa honom vänlighet, så vänder man sig till Blomsterfonden. Däremot – vill man visa Er vänlighet, återstår nog ingenting annat än blommor!

På gensyn!

Er

 HjB

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet är svårdaterat men vid denna tid vistades Bergman på Saltsjöbadens Hotell, dit man kunde sända blommor.

Personer:

Lindqvist, Märta Quelqu'une (22)

Adressat:

Lindqvist, Märta (14)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
855_01.png
855_02.png