Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


859. Stina Bergman

[Segelholmen slutet av mars 1930]

Kära du, tack för brev och papper. Jag är våldsamt sjuk. På tre dar har jag inte kunnat förtära någonting, ej ens ett ägg eller en skorpa. Diarré tvingar mig gång efter annan upp på berget där jag kan få sitta halvtimme-vis och huttra så att jag knappt kan stå på benen. Värst är att intet blir uträttadt.* Mellan vandringarn[a] dit upp försöker jag återfå värme mellan filtar och rockar i sängen. Snart går det nog inte säger trädgårdsmästarn.[1] Inte heller orkar jag läsa.

Så är det med mig. Jag hoppas du har det bättre. Hundarna må utmärkt och fjalla omkring när de inte sova hos mig. Själv har jag ännu ej satt min fot utanför grindarna.

Hjalmar

*arbete menar jag

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Bergman bodde ensam med sina två hundar på Segelholmen. Trädgårdsmästaren Olsson stod för matlagning och städning. Tillståndet var dåligt. Se brev 857 till Tor Bonnier den 21/3 1930.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Olsson, trädgårdsmästare (3)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA