Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


860. Johannes Edfelt

[Stockholm 6/4 1930][1]

Käre Johannes, ledsen att ej kunna ta emot dig men har just tagit sömn-medel. Sänder dig närslutna [tjugu?] till lindring av värsta behov.

Hälsningar

 HjB

Handskrivet  brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper från Hotell Atlantic i Stockholm.


[1] Enligt blyertsanteckning på brevet, sannolikt av Edfelts hand.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA