Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


861. John Landquist

[Saltsjöbaden] 7/5 XXX

Käre John Landquist!

Härhos sänder jag dig mitt bidrag till Vår Tid.[1] Jag kan inte riktigt beräkna dess längd i publikationens sid-mått men hoppas ganska visst att den icke överskrider av dig angivna maximum.

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper från Saltsjöbadens Bad- och Kuranstalt.


[1] I Samfundet De Nios årsskrift Vår Tid publicerades novellen ”Mike Todanz´ Mike”, som skrevs den 12–15 januari 1926 i Merano för en tävling i Samfundets regi, som Bergman vann och fick pris för. Se brev 664 till John Landquist den 23/4 1926, not 1.

Personer:

Landquist, John (22)

Verk:

Mike Todanz´Mike, novell (3)

Adressat:

Landquist, John (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA