Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


865. Hans Zetterström

Segholmen den 25/7 XXX

Käre HASSE,

tack själv för sist och desslikes för ditt vänliga brev av den 19 dennes. I trots av att jag på senare tider hopar all mondän lyx på min ö, har – som du ser – postförbindelsen ej förbättrats, vilket delvis beror på min motvilja att riskera livet i bräckliga farkoster.[1]

Nu ges emellertid lägenhet svara, att det för mig städse är en glädje att få medarbeta i din tidning.[2] Alltså – om intet dödligt eller halvdödligt drabbar mig, skall mitt bidrag komma dig tillhanda inom utsatt tid.

Min hjärtliga och vördsamma hälsning till Zetterströms på Utö!

Din tillgivne

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Hans ”Hasse” Zetterström (1877–1946), författare och kåsör, mest känd under pseudonymen Hasse Z. Han var under åren 1924–1943 redaktör för Söndags Nisse-Strix och grundare av Grönköpings Veckoblad.


[1] Alludering på Erik Gustaf Geijers (1784–1847) dikt ”Nyårsdagen 1838” med den kända versraden ”Ensam i bräcklig farkost vågar / seglaren sig på det vida hav; ”.

[2] Hasse Z – Hans Zetterström (1877–1946), författare och centralgestalt i svensk skämtpress. I dennes tidning Söndags Nisse Strix hade Bergman medverkat i julnumret 1929 med novellen ”Moderna leksaker”. Löftet om ett nytt bidrag tycks inte ha infriats.

Personer:

Geijer, Erik Gustaf (1)
Zetterström, Hasse Z. (15)

Verk:

Moderna leksaker, novell (2)

Adressat:

Zetterström, Hans (Hasse Z.) (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA