Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


867. John Landquist

SEGHOLMEN DALARÖ den 27/9 XXX

Käre JOHN LANDQUIST!

Heder och tack ska du ha såväl för honoraret[1] som – allra mest – för Dina vänliga ord. Det är helt säkert ett ålderdomstecken – men jag har på gamla dar funnit att man har lättare att ta skäll av vem som hälst än beröm av vem som hälst. Man blir mera grätten,[2] så till sägandes, struntförnäm kanhända – men så är det i alla fall och det har Du nog själv erfarit. Därför har Ditt brev och ett samtida från Martin[3] gjort mig betydligt mera godt än den – gu´bevars synnerligen älskvärda – pressen tillsamman. Tack alltså!

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Avser honoraret för novellen ”Mike Todanz´ Mike”. Se brev 861 till John Landquist den 7/5 1930.

[2] grätten, kräsen.

[3] Martin Lamm, professor i litteraturhistoria med poetik vid Stockholms högskola, som Bergman första gången träffat samman med i Taormina 1923 och som han beundrade inte minst för dennes verk Strindbergs dramer, I och II, 1924 och 1926.

Personer:

Lamm, Martin (19)
Landquist, John (22)

Verk:

Mike Todanz´Mike, novell (3)

Adressat:

Landquist, John (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA