Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


868. Johannes Edfelt

Dalarö 7/10 [1930][1]

Idiot vad menar Du ring mig imorgon mellan 9-10 förmiddagen[2]

Hjalmar

Telegram. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.


[1] Årtal tillskrivet för hand på blanketten. Telegrammet är adresserat till Johannes Edfelt Karlavägen 25 Stockholm.

[2] Även telegrafledes kunde Bergman få utlopp för sin ilska. Men i en kommentar av Johannes Edfelts hand står det på telegrammet: [”vänligt tel. samtal med den av arbetet med Clownen Jac hetsade Hj.B. följde. Edfelt”]

Personer:

Edfelt, Johannes (46)

Verk:

Clownen Jac, roman (10)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA