Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


87. Ernst Norlind

Nordomå, Lindesberg den 8/9 08

Jag antar, kära herr Norlind, att Ni och Er fru i dagarna resa upp till Stockholm, är det inte så?

Nå, då ber jag Er före Er hemresa betänka, att staden Linde troligtvis ligger någonstans mellan Stockholm och Borgeby. Och att vi bo i närheten af den staden – bara en å emellan.

Stina och jag få inte se utställningen, vore det inte en smula rättvist, att vi finge se Er i stället? Det är ju vår privata synpunkt och kanske en synnerligen egoistisk dito, men –

Vi hälsa så mycket till Er båda.

Er

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Norlind, Ernst (4)

Adressat:

Norlind, Ernst (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA