Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


871. Gustaf Muck Linden

berlin 1[12 1930][1]

brief noch nicht bekommen warte

= bergman[2]

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 1/12 1930 och adresserat till gustaf linden lilla baeltgatan

[8 nb] tel 70600 stockholm.

[2] Tolkning av den ty. texten: ännu inte fått brev väntar. Bergman bodde under sina sista dagar på hotell Nordland i Berlin. Det brev han väntade från Linden är daterat den 29 november 1930 och behandlar, hur denne skall marknadsföra ”den reviderade scentexten” av Markurells i Wadköping i Finland, Norge och Danmark. Där talas i brevet även om ett eventuellt manuskript till ett drama, som skulle vara tänkt för Oscarsteatern. Det blev aldrig utfört. Framför allt behandlar brevet ett förnyat kontrakt med Linden som teateragent för Bergmans dramatik i Norden.

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Markurells i Wadköping, roman (31)
Markurells i Wadköping, scenbearbetning (3)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA