Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


874. Bonniers Förlag

berlin 16[12 1930][1]

naer karl ottos och fru lisens foedelsedag[2]

bergman nordlandotel berlin

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 16/12 1930 och adresserat till fru branner bonniers stockholm – d.v.s. Aina Branner, f. Stern, Tor Bonniers sekreterare.

[2] Bergman hade nyligen mottagit ett vänligt brev från Karl Otto Bonnier, skrivet den 9/12 1930. I det dåliga tillstånd han vid denna tid befann sig i, hade den tanken tydligen slagit honom, att en jämn bemärkelsedag för det av honom uppskattade bokförläggareparet kunde vara nära förestående. Han fick redan samma dag telegrafiskt ett lugnande besked från Kaj Bonnier: ”Herr Karl Otto Bonnier fyller 75 år tjugonde juni 1931, alltså icke aktuellt. Fru Lisen Bonnier fyller 70 år tjugoförsta november 1931, alltså icke aktuellt. Deras bröllopsdag är den elfte januari men guldbröllopsdagen är icke förrän 1932, alltså ej heller aktuellt.”

Personer:

Bonnier, Kaj (20)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Bonnier, Tor (348)
Stern-Branner, Aina (6)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA