Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


876. Stina Bergman

Berlin 24/12 1930 [1]

Tack gud signe[2]

Hjalmar

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Telegrammet är adresserat till Fru Stina Bergman Dalarö.

[2] Hjalmar Bergmans sista hälsning till hustrun. På julaftonen sände hon ett telegram till Berlin: ”Jag vet ej ens var du i världen vankar, vet bara att ett hem du har i mina tankar.”

Personer:

Bergman, Stina (287)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA