Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


877.  Ture Nerman    

[Segelholmen, den 5 juni 1918][1]

     Tack för Ert brev. Ehuru väl redan något till åren kommen och dessutom inte så vidare danad för samarbete, sluter jag mig dock med glädje till den trupp, Ni samlat. Och skall således efter kallelse infinna mig. Min adress förblir under sommaren Dalarö. Sedan Liljeholmen.

Eder

Hjalmar Bergman.

Brevet är återgivet efter Ture Nermans självbiografi, Allt var rött. Minne och redovisning. Stockholm 1950.

Den socialdemokratiske debattören och publicisten Ture Nerman (1886–1969) anslöt sig 1917 till Vänstersocialistiska partiet och övergick 1921 till det nybildade svenska kommunistpartiet. Nerman, som tidigt visat litterära ambitioner bl.a. med olika diktsamlingar, sökte vid tidpunkten för brevets tillkomst bilda ett radikalt litterärt sällskap av yngre författare. Detta skulle stå i opposition till Svenska Akademiens gubbvälde och konservativa litteratursyn. Dessa planer kom dock snart att skrinläggas. Att den politiskt konservative Bergman något oväntat anslöt sig till det tänkta radikala projektet, vittnar om att hans egen kulturella revolt vid denna tid inte bara riktades mot Dramaten utan även mot andra etablerade litterära institutioner i Sverige. Se brev 354 till Algot Ruhe, den 20/12 1918.


[1] Detta brev har tidigare förbisetts. Därav denna numrering och placering.

Personer:

Nerman, Ture (1)
Ruhe, Algot (43)

Adressat:

Nerman, Ture (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA