Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


881. Mauritz Stiller

Como den 31/3 XXV[1]

Käre Mojje! I dag sänder jag dig som rek manus under adress: Stiller, Filmstaden, Råsunda, Stockholm. Så ska det väl inte komma bort. Och få sen se, vad det månde bliva av detta barnet – [2]

Som jag nämde är handlingen förlagd till Sicilien och i slutet i närheten av Neapel. Sistnämda locus är dock godtyckligt valt – på grund av att en undergörande munk för ett par år sedan uppträdde där och ställde till med spektakel. Naturligtvis behöver filmen ej inspelas på Sicilien. I södra Californien finner du landskap som åtminstone bitvis äro förbluffande sicilianska – så t.ex. Topanga passet ett par miles norr om S. Monica.[3] Förrästen vill jag påpeka att du kan förlägga handlingen så godt som oförändrad till Syd-Californien om du skjuter den ett århundrade tillbaka i tiden och i stället för ett kloster använder en av de gamla katolska missionsstationerna, varav ännu en hel del lämningar finnas kvar. Kulturbilder från Old America lär ju vara mycket populära därute. Ingen fordrar att de skola vara korrekta – bara de understryka att den stolta nationen har en forntid. Vad rollerna beträffar tror jag nog att den kvinliga huvudrollen skulle passa Garbo bra.[4] Den unge mannen däremot får du söka i helvete.

Och hur kan du må förrästen? Har du tagit fram biljettpängarna ur yllestrumpan och ordnat ditt pass och skrivit ditt testamente? Jag hade i går brev från Sjöström. De må bra undantagandes att ungarna ha vattkoppor, Edith bobbadt hår och Victor en två månader gammal manuskript-nöd. De fundera på att resa hem i sommar, dock endast på besök. Jag tror de glädja sig åt att få dig att gräla med och skälla på, då andan så bjuder.

Vi fara rundt Europa och leta efter en bostad. Förgäves. Bodde ett par veckor på Insel som var trevligt men satan så dyrt. Du låter väl höra av dig innan du rymmer, du sabla emigrant? Min postadress är förnärvarande poste restante COMO, men innan du skriver är det bäst du ringer upp Bonniers – jag brukar telegrafera mina adresser dit.

Hej och godnatt! Sov godt och må godt! Hälsa Charly[5] och katten!

Din

Hjalmar Bergman

[Tillskrivet för hand: ] Ditt film-utkast av i somras närslutes manus.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Brevet har tidigare förgäves eftersökts i Kungliga biblioteket men senare återfunnits. Därav numrering och placering. Se brev 618 till Victor Sjöström den 18/8 1925, not 6.

[2] Enligt almanackan arbetade Bergman i slutet av mars 1925 på filmmanuskriptet En historia från Sicilien. Den 31 mars konstaterar han med tillfredsställelse: ”Slutade på ett par timmar Stiller-manus. Mycket trött.” – varefter telefonkontakt togs med den tilltänkte regissören. Som så ofta blev detta ett aldrig realiserat projekt. Det kom dock länge att fortsatt intressera Bergman. Se brev 596 till Tor Bonnier den 7/3 1925, not 3 samt brev 618 till Victor Sjöström den 18/8 1925, not 6.

[3] Bergman hade kring årsskiftet 1923–1924 under knappt tre månader vistats i Santa Monica i Kalifornien, vars natur han bl.a. utforskat under ett antal utflykter i en nyinköpt bil och menade nu, att landskapet utmärkt skulle passa för inspelningen av det aktuella manuskriptet.

[4] Efter en gemensam internationell framgång med inspelningen av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga, där Stiller regisserade Greta Garbo i rollen som Ebba Dohna, fick paret hösten 1924 inbjudan från filmbolaget Metro Goldwyn att komma till Hollywood. Ett preliminärt kontrakt upprättades. Sedan Greta Garbo i Berlin avslutat sin tolkning av huvudrollen i G.W.Pabsts uppmärksammade film Den glädjelösa gatan reste paret hösten 1925 till USA för att fullfölja kontraktet. Filmbolaget ställde sig dock avvisande till Bergmans manuskript.

[5] Charly – Stillers hund, uppkallad efter filmproducenten Charles Magnusson.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Erastoff, Edith (47)
Garbo, Greta (5)
Lagerlöf, Selma (18)
Pabst, G.W (1)
Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)

Verk:

En historia från Sicilien, filmförslag (7)

Adressat:

Stiller, Mauritz (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA