Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


885. Johannes Edfelt

Berlin 29/11 1926[1]

Kära du, visst ska du få min bok.[2] Men det har blivit post-krångel med fri-ex.en varför det torde dröja något.

Och visst är du välkommen hit.[3]

Din

HjB

Handskrivet korrespondenskort. Brevet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Detta brev har tidigare förbisetts. Därav numrering och placering.

[2] Romanen Jonas och Helen, som just kommit ut i bokhandeln, fick erkännsamma recensioner i de stora stockholmstidningarna. Anders Österling karaktäriserade i Svenska Dagbladet den 1/12 1926 romanen som ”en mogen berättares hyllning till ungdomen”.

[3] Bergman, som vid denna tid befann sig i Berlin, var inne i en kraftig nedgångsperiod med starkt beroende inte bara av alkohol utan även av kokain som han snusade in. Mötet med den nedgångne författaren blev därför ett avgörande och skakande minne för den unge Edfelt, som han senare ofta återkom till.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)
Österling, Anders (48)

Verk:

Jonas och Helen, roman (41)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA