Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


887. Södermanlands-Nerikes nation

Firenze, Borgo S. Frediano 8 21/2 XXIX[1]

till

SÖRMLAND-NERIKES NATIONs

FÖRSTE CURATOR

Upsala.

Herr Curator, från Sörmland-Nerikes Nation har jag erhållit ett diplom, som utnämner mig till hedersledamot av nationen. Kanske ska man ha sprungit så mycket som jag – pys – bland Nerikes myrbackar för att rätt känna den glädje jag känner vid tanken att höra samman med mina landsmän och med landet.[2]

Jag ber, Herr Curator att Ni till Landskapet framför mitt vördsamma och framförallt hjärtliga tack för den heder, som visats mig.

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev . Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Detta brev har tidigare förbisetts. Därav numrering och placering.

[2] Den glädje över utmärkelsen som Bergman här talar om framgår av brev 826 till Johannes Edfelt dagen innan.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)

Adressat:

Södermanlands-Nerikes nation, (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA