Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


  888. Gustaf Muck Linden

[Florens början av mars 1929][1]

Min adress är: Borgo S. Frediano 8, FIRENZE.

(Skulle Ni, högt ärade Herre, vilja lägga den på minnet i och för händelse av behov! – Ja, för gusskull, missförstå inte sista ordet!)

Käre Muck! Hur kan ni ha det i snöiga norden? I snöiga syden ha vi det djävligt. Jag har visserligen legat till sängs i sju veckor på grund av gastritis, colitis, cirrhitis och polmonitis så jag har inte lidit så mycket.[2] Tvärtom har jag då och då stuckit näsan ofvan täcke[t] betraktat genom rutan snöstormen och sagt: Lycklig den, som är sjuk – han behöver inte gå ut!

Likvisst – att vara sjuk förblir även vintertid ett tarvligt surrogat för lycka.

Hur må Olga och du själv? Hoppa ni bock – stundom över gycken, stundom över Wettergren, stundom över De Wahl?[3] Glömmen icke, kära barn, att motion är hälsa!

Och hur ha vi det med ”Patrasket”? Har du fått någon ordning på dessa intrasslade förhållanden? Du är väl snäll och skriver mig ett par rader, så snart du får veta något! Mr Tévenain, Paris, skriver mig att såväl han som L.-P. äro kollossalt intresserade etc. Men skriva är ett och giva ett annat![4] – Gösta telegraferade till mig för länge sen – därpå ej ett ljud. Nå, jag antar att han har havt åtskilligt att syssla med. Hur gick egentligen Volpone?[5]

Kan du då inte skvallra en smula, fördömda karl?!!!!

Här ligger jag sjuk och du i din välmåga ids inte skriva mig två rader skvaller! Du bringar själv skam över ditt grånande huvud.

Hej och hälsningar!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet, som tidigare förbisetts, kan dateras med hjälp av samtida brev, där Bergmans sjukdomsförlopp mer eller mindre ingående relateras. Se brev 826 till Johannes Edfelt den 21/2 1929, brev 828 till Per Lindberg den 23/2 1929 samt brev 830 till Tor Bonnier den 3/3 1929.

[2] Med en hypokondrikers glädje återger Bergman, med mer eller mindre korrekt stavning, de latinska namnen på de diagnoser som tydligen under den långa sjukdomsperioden prövats vid olika läkarkonsultationer. Termerna gastritis och colitis indikerar inflammation i magsäcken respektive grovtarmen, medan polmonitis tycks ange, att Bergman vid den här tiden också lidit av lunginflammation. Intressantare är diagnosen cirrhitis, som antyder att han skulle lida av skrumplever. Detta vittnar om att hans stora alkoholvanor nu fått fysiologiska konsekvenser. I ett samtida brev till systern Greta Bonnier den 16/1 1929 berättar Stina Bergman utförligt vilken besvärlig patient maken var. Han totalvägrade att äta, ”så snart han tar första tugga i mund spottar han ut den på golvet, på kläderna, i ansiktet på mig. Och rör inte maten vidare. Bara dricker. Cognac och vatten och vatten och cognac.” Här finner vi den djupast liggande orsaken till tillståndet.

[3] Erik Wettergren var vid denna tid dramatenchef och alltså Lindens överordnade. I denna relation upplevde Linden sig något eftersatt. Skådespelaren Anders de Wahl var något av en diva och många gånger besvärlig att förhandla med, vilket Linden som Bergmans teateragent ibland fick erfara.

[4] Regissören och skådespelaren Aurélien Lugné-Poe (1869-1940) – L.-P.– var en ledande representant för den moderna konstnärliga scenkonsten, som han utvecklade på sin avantgardistiska teater Théâtre l’OEuvre i Paris. Under ett gästspel med detta sällskap i Stockholm 1925 hade Gustaf Muck Linden förgäves försökt få Lugné-Poe intresserad av Bergmans pjäs Swedenhielms, som då var aktuell såväl på Dramaten som på Lorensbergsteatern. Se brev 627 till Gustaf Muck Linden den 21/10 1925, not 1. Fransmannen återkom dock senare och önskade få rätten att på sin teater uppföra den då på Oscarsteatern aktuella komedin Patrasket. – Mr Tévenain var därvid påtänkt som översättare. Projektet förverkligades dock aldrig.

[5] Skådespelaren Gösta Ekman tolkade Moscas roll i Ben Jonsons komedi Volpone eller räven från 1606. Den hade haft premiär den 22/2 1929 på Oscarsteatern i Gunnar Klintbergs regi och med Isaac Grünewalds scenografi.        

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
de Wahl, Anders (25)
Edfelt, Johannes (46)
Ekman, Gösta (38)
Grünewald, Isaac (3)
Jonson, Ben (1)
Klintberg, Gunnar (10)
Lindberg, Per (80)
Linden, Gustaf Muck (98)
Lugné-Poe, Aurélien (2)
Raphael-Linden, Olga (34)
Thévenin, M. (1)
Wettergren, Erik (16)

Verk:

Patrasket, drama (22)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA