Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


89. Tor Bonnier

[Nordomå, Lindesberg slutet av dec. 1908]

Kära Tor!

Härmed kvittot.[1]

Och tack för kofva!

Och för bref!

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Kvittot avser sannolikt första delen av honoraret för romanen Savonarola. Utbetalningen skulle enligt överenskommelse ske vid kontraktets undertecknande. Detta översändes den 19/12 1908 enligt brev från Tor Bonnier. Se brev 88 till Tor Bonnier den 2/12 1908.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Savonarola. En munkhistoria berättad av Messer Guidantonio Vespucci, roman (19)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA