Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


94. Tor Bonnier

[Nordomå, Lindesberg] 14/3 1909 [1]

Samvetspängarna mottagna, åtal inställdt.[2] Rörd öfver Gretas[3] handlingssätt, ännu finns tro ō heder. Svenska kvinnan!!

Stina ursinnig, ville själf haft pängarna, jag mycket tacksam. Har du flera skulder, betala dem till mig. Ger i så fall storartade rabatter. Kvitterar med alla goda namn.

Kollosal vinst för dig. Provision åt Greta. Svenska kvinnan! Tro ō heder! Räntan faller. Gud med dig, med Greta också.

Hjärtlig hälsning, utmärkt högaktning

HjB.

Förfallen ränta får innestå, motser dock revers. D.S.

Avskrift efter xeroxkopia av förkommet original.


[1] Enligt poststämpel.

[2] Avser andra hälften av arvodet för Savonarola.

[3] Tor Bonniers hustru Greta, Stina Bergmans syster.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Savonarola. En munkhistoria berättad av Messer Guidantonio Vespucci, roman (19)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA