Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


96. Tor Bonnier

Nordomå; Lindesberg 11/4[1909]

Kära Tor!

Här har du djäfvulen, född 83. Det var väldiga ägg, Ni skickade oss, det var mycket snällt af Er. Vi äro tacksamma och glada och skola snart äta upp dem.

Glad påsk önskas Eder, ifall det finns något kvar!

Långfredagen firade jag med ett grundligt kloroformrus, hvarunder tvänne större tänder aflägsnades ur min mun. När jag vaknade mådde jag mycket illa, och då svor jag öfver det usle brännvinet. För se, jag trodde mig hafva druckit för mycket brännvin –

        Hälsa Greta och uttryck min tacksamhet öfver ägget. Så fort jag blir bra i käften ska jag äta mig sjuk.

Din tillgifne

Hjalmar Bergman

[Handskrivet tillägg:] Har inte mindre kort.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA