Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


97. Tor Bonnier

[Nordomå, Lindesberg] 16/4 09

Tack, kära Tor, för reket! Framför min vördnad för din Fader och hälsningar till Greta!

Din

Hjalmar Bergman

Härmed kvitto.[1]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Kvitto på andra hälften av honoraret för romanen Savonarola.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Savonarola. En munkhistoria berättad av Messer Guidantonio Vespucci, roman (19)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA