Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


99. Hans Larsson

Nordomå, Lindesberg 7/5 09

Herr Professor Hans Larsson

Lund.

Jag tror att jag i särskildt hög grad kan njuta af Er bok, af stämningen i Er bok.[1] Det beror kanske därpå, att jag har en isolerad och därför stark bild af Er, en relief mot grått Upsaladis, en bild, som stod mig ganska nära då och nära nu.

Men det är något, som Ni inte kan ha reda på!

Det var mycket snällt af Er att sända mig boken. Och jag blef mycket glad öfver den vänliga hälsningen!

Vördsamt

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.


[1] Bergmans tackbrev för Hans Larssons diktsamling På vandring speglar glädjen av att ha kontakt med den gamle läraren, den enda ljusglimten i den i övrigt trista upplevelsen av universitetslivet i Uppsala läsåret 1900–1901. Se brev 33 till Ellen Key den 22/11 1904.

Personer:

Key, Ellen (32)
Larsson, Hans (47)

Adressat:

Larsson, Hans (22)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA