Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


117. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7

7/4 10

HHerr Tor Bonnier

Stockholm.

Kära Tor! Samtidigt härmed har jag sändt Dig ett novell manuskript, hvars lämplighet för B.M. jag ber Dig pröfva. "Bice och Blåskägget".[1]

                       _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi må bra. Hur må Ni? Och Gretas syster och svåger hälsar så mycket till Stinas syster och svåger ō Knopp![2]

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Novellen ”Bice och Blåskägget” ansågs för djärv för den publik som läste Bonniers Månadshäften, varför den trycktes först i novellsamlingen Amourer, som kom ut i månadsskiftet oktober/november 1910. Se brev 119 till Tor Bonnier den 22/4 1910, not 2.

[2] Smeknamn på Tor och Greta Bonniers äldste son Albert Bonnier.

Personer:

Bonnier, Albert Abbe (13)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Bice och Blåskägget, novell (8)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA