Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


127. Marie Mizi Franzos

Roma, via Parioli 7 24/9 10

Bästa fröken Mizi Franzos!

Nu äro vi således hemma igen. Vår värdinna, madame de Doria, har mottagit oss, iförd sin praktfullt smutsiga robe. Allt går i gamla, goda gängor.

Och reseminnena börja själftona! (Men det är en term Ni inte förstår, en fotograf-term.)

Tack för en vacker, angenäm och intressant dag vid Gardasee![1] Ni var beundransvärdt vänlig mot zigenarföljet. Och zigenarföljet hade mycket roligt!

Men hur kan Ni ge Er till att blunda, när Ni ska fotograferas? Det var illa gjordt. Min hustru säger: ”När människan (det är Ni det) har så granna ögon!” Till straff får Ni nu endast ett af fotografierna + ett porträtt af Stina ō mig. Och kom sedan ihog att inte blunda en annan gång!

Men var alltid lika vänlig!

Nu ber jag Eder framföra mitt hjärtliga ō vördsamma tack till Er fru Mor! Och tacka äfven målaren!

Er

Hjalmar Bergman

Jag ska sända Er novellerna till julen[2] – blir väl bäst att göra det under Wienadressen.

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Paret Bergman sammanträffade med Mizi Franzos vid Gardasjön under en dag. Hjalmar Bergman karaktäriserar mötet på följande sätt i brev till modern den 28/9 1910: ”En mycket liflig världsdam af något obestämd ålder. Och hennes mamma, som såg ut som en gammal pappegoja ō som i ord ō åthäfvor ingalunda förnekar sitt utseende. Båda två voro emellertid synnerligen vänliga ō  snälla ō  dagen där blef ganska angenäm.”

[2] Avser novellerna i samlingen Amourer. Se brev 123 till Tor Bonnier den 25/7 1910.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA