Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


128. Tor Bonnier

Roma den 24/9 10

via Parioli 7

Tack kära Tor för pängarna, jag idag mottagit!

För en del af beloppet skall jag inköpa en kanariefågel eller möjligen en pappegoja. Har Du någonsin haft en pappegoja?

Här är inte alls varmt nu. Påminner om en julnatt i jämtska fjällen.

Vi hoppas att allt står väl till på Djurgården ō hälsa Er så mycket allesammans!

Din

HjB.

Härmed kvitto.[1]

Handskrivet brev.  Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Betalning för novellsamlingen Amourer, som utkom i månadsskiftet oktober/november 1910. Kontraktet hade undertecknats redan den 6/9.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA