Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


134. Tor Bonnier

[Rom 13/11 1910][1] 

BB!

Hvart sändes mina fri ex.?[2] Hit eller Örebro? I senare fallet ber jag Dig vara vänlig samtidigt underrätta mig.

Din

HjB

Handskrivet brevkort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

        


[1]Poststämplat i Rom den 13/11 1910.

[2] Avser sannolikt novellsamlingen Amourer.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA