Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


151. Marie Mizi Franzos

Zürich den 8/6 XI

Kära Fröken Mizi Franzos, tack för Ert vänliga Berlinerkort! Jag hoppas innerligt, att sjukdomsfallet, hvarom Ni talar, hvarken rörde Er eller Er fru Mor?! Och att det under alla förhållanden tagit en lycklig vändning!

Underrättelsen, Ni gaf mig, var ju verkligen glädjande. Måtte den nu få – hur är det Ni säger? – guten Erfolg![1] Det var ur många synpunkter sedt skönt.

Hur ska Ni ha’ det i sommar? Gardasee? Ja, nu ska jag säga Er, hur jag tycker. I sommar far Ni till Gardasee. Och nästa sommar far Ni till Sverige. Inte sant? Saken är den, att vi i höst troligen återvända till fäderneslandet. Om vi nämligen kunna finna en treflig, ensamt liggande villa vid Sundet (d.v.s. Öresund, Skåne i Malmö eller Helsingborgstrakten.) Om vi nu i höst skulle finna den där villan, så får Ni ō Er fru Mor naturligtvis inte vägra att komma ō hälsa på oss nästa sommar. Inte sant? Öfverenskommet alltså. Det tummar vi på!

Vi ha således nu på fullaste allvar lämnat Rom ō Italien. Det känns ganska ledsamt, men måste ske. Jag hoppas få bättre arbetsro där hemma. Här har jag också sökt mig en lämplig ”verkstad" uppe på Zürichberg – Gladbachstr. 47 Zürich, som blir vår adress till den 1 sept. Där ska det skrifvas – vore meningen. Jag hade tänkt sända Er en pjäs, ”Snödropparna”[2] – men nu vet jag inte, om jag bör störa Er med den. Om och när Ni vill läsa den, så skrif ett par rader. I höst kommer ”Familjen”[3] möjligen upp på någon mindre Stockholmsscen, hvilken vet jag ännu icke. Och så gör´n förståss kullerbytta.

Ja, kom nu bara ihog, att Ni nästa sommar ska hälsa på hos oss! Ni ska få höra oss spela Grieg – à quattre mains på ett särdeles gammalt piano. Det blir mycket stämningsfullt. Men lofva nu det med detsamma. För så kan jag kanske få min hustru att öfva sig i sång. Ni ska skrifva till henne: ”Kära fru Bergman var nu flitig ō öfva Er ordentligt, för nästa sommar komma vi ō höra, om Ni har tagit Er!” Ja, det är oss emellan, förstås!

Men först måste Ni skrifva ō säga att det där sjukdomsfallet icke rörde någon af Er båda!

Med många hjärtliga hälsningar från oss

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] ty., gott resultat. Den glädjande nyheten syftar eventuellt på att novellen ”Bice och Blåskägget” mottagits så väl, att detta medfört att Mizi Franzos nu försöker placera en översättning av hela novellsamlingen Amourer på ett förlag.

[2] Skådespelet Snödropparna. Se brev 147 till Mizi Franzos den 22/3 1911, not 3.

[3] Dramat Familjens renhet. Se brev 150 till Tor Bonnier den 25/5 1911, not 9.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Franzos, Marie Mizi (66)
Grieg, Edvard (2)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Bice och Blåskägget, novell (8)
Familjens renhet, drama (27)
Snödropparna, drama (9)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA