Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


153. Marie Mizi Franzos

Zürich, Gladbachstrasse 47

 3/7 XI

Kära Fr. Mizi Franzos!

Godag igen! Det var en sak, som jag glömde i förra brefvet. Ni talar – om jag icke missförstått – i Edert bref om utgifvandet äfven af novellerna.[1] Blir det af, så undrar jag om det icke vore skäl i att utesluta 1sta novellen (Järnvägsresan) såsom varande alltför mycket fait en bagatelle.[2] Jag ångrade, att jag släppte den med i den svenska upplagan. Hvad tycker Ni?

Med de hjärtligaste hälsningar!

Er

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Åsyftar novellsamlingen Amourer. Flertalet av dessa noveller skrevs våren/sommaren 1910. ”Den gröna likören” hade dock tillkommit redan i november 1907 och tryckts i Helsingborgspublikationen Staden. ”Järnvägsresan” skrevs i Lindesberg, sannolikt hösten 1908. Den publicerades först i Bonniers Månadshäften, nr 2, 1909.

[2] fr., utformad som en bagatell.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Den gröna likören, novell (2)
Järnvägsresan, novell (3)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA