Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


165. Marie Mizi Franzos

Hälsingborg den 16/12 XI

Kära Fröken Franzos! Sannerligen herrar R&L[1] höja sig till en grad af misstänksamhet, som kan jämföras med min egen! Jag är beredd att gifva dem alla möjliga försäkringar om min lojalitet. Men för att visa att äfven jag är en god affärsman, ber jag Eder dessförinnan sända mig hufvudkontraktet eller en afskrift däraf. Jag kommer ju i själfva verket att underteckna hufvudkontraktet i detsamma jag skrifver mitt namn under eventualkontraktet. Ni ser att jag är en riktig liten Geijerstam,[2] då det gäller affärer – – –

Min hustru skall snart gifva Er en episkt bred skildring af vår Hälsingborg-tillvaro. Jag kan dock i förbigående nämna, att dimma och kolos och julklappsbekymmer spela en stor roll i vårt lif. Därnäst kommer en svart katt –

Och så arbetar jag. Det är inte omöjligt, att jag sänder Eder arbetet i manuskript[3] fram i februari eller så omkring. De svenska förläggarna vill nämligen icke längre ge ut ”dyra” böcker annat än till julen. Tjugufemöres böckerna[4] ha fördärfvat marknaden. Här firas orgier i tjugufemöres-böcker. Och som förläggarna inte vill betala kalaset, så får författarna göra det. De ha ju också mycket bättre råd än dessa arma förläggare.

Någonting just nu har jag tyvärr icke att sända Er. Ty jag tror inte, Ni tycker något vidare om teater. Och pjäser är ju också så förtvifladt svårplacerade. Apropos – logerar ”Familjen”[5] i Eder bostad elle[r] hvilar den på djupet af något teaterarkiv.

En annan sak – hvilka af mina tidigare arbeten har Ni läst?[6] Har Ni t.ex. läst Solivro? Eller Savonnarola? Om icke skulle jag vilja sända Er dem. Ni behöfver inte läsa dem och ännu mindre öfversätta dem. Men jag tycker, det skulle se bra ut, om Ni hade alla mina böcker?

Tycker inte Ni det också?

Här blir vackert till sommaren. Fråga Er fru Mor, om hon icke vill komma hit då. Ger hon sitt samtycke, antar jag, att Ni snällt och beskedligt packar äfven Er koffert. Ty jag vill innerligen hoppas att Ni är en lydig dotter!

Min hustru hälsar Er så mycket. Hon kryper på alla fyra och letar under möblerna efter rim. Julrim, förstår Ni. Men jag har inte tappat några. Jag är så snål på dem.

Med många hälsningar

Er

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Avser kontrakten med det tyska förlaget Rütten & Loening, där Mizi Franzos översättningar av Hans Nåds testamente/Das Testament Sr. Gnaden och Amourer/Amouren utgavs. Se brev 154, 158 och 159 till Mizi Franzos den 26/7, 13/9 och 2/10 1911.

[2] Författaren Gustaf af Geijerstam (1858–1909), som i sitt samarbete med Mizi Franzos utvecklat en viss girighet när det gällde honorar.

[3] Avser romanen Vi Bookar, Krokar och Rothar, som förelåg i färdigt manuskript i slutet av januari 1912. Se brev 152 till Mizi Franzos den 2/7 1911, not 3.

[4] År 1904 började Henrik Koppel på Ljus förlag att utge en serie 1-kronas böcker, vilket snart visade sig vara en god affär. Motvilligt följde Bonniers och andra förlag med. Framgången gjorde att man 1910 även kom att ge ut s.k. 25-öres böcker från diverse förlag. En uppskattning av omfattningen av denna utgivning för perioden 1910–1912 har gett vid handen att ca 10 miljoner billighetsböcker nått marknaden. Därefter minskade försäljningen drastiskt, vilket lättade trycket på den ordinarie bokproduktionen. (Se Per I. Gedin, Litteraturens örtagårdsmästare. Karl Otto Bonnier och hans tid, 2003, ss 444 ff.).

[5] Mizi Franzos gjorde en tysk översättning av Familjens renhet, som dock aldrig kom ut av trycket eller uppfördes på någon tysk scen under Bergmans livstid. Se brev 83 till Mizi Franzos i februari 1908.

[6] Debutromanen Solivro, 1906, och den historiska romanen Savonarola, 1909.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)
Gedin, Per I. (3)
Geijerstam, Gustaf af (5)
Koppel, Henrik (13)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Familjens renhet, drama (27)
Hans Nåds testamente, roman (42)
Savonarola. En munkhistoria berättad av Messer Guidantonio Vespucci, roman (19)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)
Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA