Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


166. Marie Mizi Franzos

[Helsingborg] 21/12 den mörkaste dagen i år.

   [1911]

Tack kära fröken Franzos för Edert bref! Kontrakten återsändas härmed.[1]

Jag skickar Er ett par af mina ”ungdomsarbeten” – bland annat min debutbok ”Maria, Jesu moder.” Ett arbete som Ni möjligen skulle kunna placera hos Reinhardt [2] eller i Oberammergau.

En glad jul! Och gör inte som jag, ät inte för många godter!

Er

HjB.

Det var ledsamt, att R&L[3] icke tycks vilja ta befattning med mina lyriska saker! Just i dagarna har jag fullbordadt 7 synnerligen välljudand[e] och eleganta julklappsvers. Men det är ingenting mot Stina. Hon går nu förtiden aldrig någonstans utan att ha en blyertspenna bak örat och ett papper någonstans i blusen. Och rätt hvad det är, blickar hon mot höjden, får en ingifvelse och skrifver. Och så skrattar hon så hon kan kikna. Den som ändå hade en sån glädje af sitt författarskap!

Men att störa henne under diktningen är farligt. Jag har ett stort blåmärke i pannan. Det ser ut som aftrycket af en toffel –

[Tillskrivet upp och ned under ingressen:] Solivro fick på sin tid en glänsande rec. af Oscar Levertin[4] (nu intagen i Ls samlade skrifter.) 

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Kontrakten till Hans Nåds testamente/Das Testamant Sr. Gnaden och Amourer/Amouren. Se brev 165 till Marie Franzos den 16/12 1911, not 1.

[2]  Den internationellt berömde österrikiske regissören Max Reinhardt (1873–1943) var aktuell med en föreställning av den tyske dramatikern Carl Gustav Vollmoellers pantomim Das Mirakel, vilket visar Reinhardts intresse för religiös dramatik. Passionsspelen i Oberammergau, som Bergman själv i sin ungdom bevistat år 1900, anknöt till medeltida religiös dramatik och hade en gång inspirerat honom just till läsdramat Maria, Jesu moder.

[3] Rütten & Loening i Frankfurt am Main var det förlag som ursprungligen publicerat översättningar av två av Bergmans romaner. Tydligen skämtar han i detta tillägg till brevet från tiden strax före jul, om att han tyckte att detta förpliktade förlaget att publicera de mödor han nedlagt på julklappsvers. Han tillstår dock, att hustrun vida överträffar honom i fråga om produktivitet.

[4] Oscar Levertins (1862–1906) recension av Solivro var införd i Svenska Dagbladet den 26/5 1906. Se brev 67 till Augusta Lindberg den 2/6 1906, not 1.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)
Levertin, Oscar (10)
Lindberg, Augusta (97)
Reinhardt, Max (13)
Vollmoeller, Carl Gustav (1)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Hans Nåds testamente, roman (42)
Maria, Jesu moder, drama (28)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA