Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


 171. Marie Mizi Franzos

[Örebro den] 11 februari [19]12

Kära Fröken Franzos!

 

Tack för Edert vänliga bref! Som Ni ser blef det Örebro i stället för Götterdämmerung [1] – en rätt stor latitud-skillnad. Här stanna vi möjligen en vecka, sedan kanske till Stockholm för att uppmuntra den inhemska musan. Och sedan hem till Sundet och Katten.

Bonniers lär ha blifvit förtjusta i mitt nya manuskript,[2] hvarför det är möjligt att boken kommer ut redan i vår. Jag behöfde själf två dagar för att läsa genom mitt opus, men min svåger Tor B. läste det på en natt, hvilket onekligen bevisar energi.

Besynnerligt att R&L[3] ej mottagit det af mig undertecknade ev. kontraktet. Det som nu sändes mig är – om jag ej tar alldeles fel – icke[4] identiskt med det föregående. Troligen är det slarfvigt uppsatt och innehåller en absolut orimlighet. Det är nämligen i detta icke fråga om ett eller två arbeten utan om alla[5] arbeten, som ej öfversättas af fröken Franzos. Nu vill jag innerligt hoppas, att detta alla i själfva verket blir detsamma som inga! Med andra ord: att fröken Franzos kommer att öfversätta alla mina arbeten (försåvidt de kunna intressera tysk publik naturligtvis!) Men desto mera absurdt är ju kontraktet! Vill de således ha ytterligare en underskrift, måste de redigera ev. kontraktet i hufvudkontraktets anda. Och tydligt!

Det ska bli förfärligt roligt att få se böckerna i deras tyska gestalt! Kunde jag få 3 ex. af hvardera, blefve jag mycket tacksam. Tror Ni, att R&L vilja ta Solivro? Roligt med Fr. Z.! [6]

Nu håller min hustru ō min syster på att spela Bethoven-sonater. Jag tycker mer om det än om operan. Kan man se[7] något så fånigt som en opera? Häromdagen gafs Sigfried-koncert i Stockholm. Ja, det är roligt. Inte sant?

Med många hjärtliga hälsningar till Er båda från Stina ō mig!!

Er

HjB.

Jag återsänder ej kontraktet förrän jag fått jämföra med det ursprungliga, som tyvärr

ligger inlåst i Hälsingborg.

[Tillskrivet ovanför ingressen:] Sänder Eder i dagarna mitt debut-arbete ”Maria.” Det är Gudskelof en liten smal bok!

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.

Skrivet på Claes Bergmans brevpapper.


[1] Planerna på att resa till Köpenhamn för att höra Richard Wagners Götterdämmerung hade tydligen skrinlagts. Se brev 168 till Mizi Franzos den 1/2 1912.

[2] Romanen Vi Bookar, Krokar och Rothar. Se brev 169 till Tor Bonnier den 1/2 1912, not 1.

[3] Det tyska bokförlaget Rütten & Loening, där översättningarna av såväl romanen Hans Nåds testamente/Das Testament Sr. Gnaden som novellsamlingen Amourer/Amouren publicerades. Diskussioner om kontraktsvillkor framgår av brev 154, 158 och 161 till Mizi Franzos den 26/7 1911, 13/9 1911 och 13/11 1911.

[4] Understruket med två streck.

[5] Undersruket med två streck.

[6] Hans Nåds testamente/Das Testament Sr. Gnaden publicerades även som följetong i Frankfurter Zeitung.

[7] Understruket med tre streck.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Franzos, Marie Mizi (66)
Wagner, Richard (9)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Hans Nåds testamente, roman (42)
Maria, Jesu moder, drama (28)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)
Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA