Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


174. Marie Mizi Franzos

Hälsingborg den 28/2 XII

Kära Fröken Franzos! för att visa, hur uppmärksamt jag läser Edra öfversättningar, vill jag här göra en liten anmärkning. I ”Mannen från Abruzzerna”[1] står sid 227 rad 7 uppifrån ”slang, som han skulle svälja”. I Frankf.Z.[2] står: ”Gebräu, das er schlucken mußte –“. Sannolikt har Ni förväxlat slang och slank. Nu är det naturligtvis litterärt sedt absolut likgiltigt, om mannen botas genom ett motgift (Gebräu) eller genom magpump (slang, känner ej det rätta tyska ordet). Men en kitslig läkare skulle möjligen kunna anklaga oss för att vanvårda mannen, om vi ej gripa till magpumpen. Alltså, har Ni ännu ej läst korrektur på Amourer, så kanske Ni kan ändra behandlingsmetoden. Är korrekturet återigen redan affärdadt, så får motgiftet göra sin verkan. Jag tror förrästen att motgift utanför de rent fackliga kretsarna är populärare än magpump.

Förrästen tackar jag Er för den charmanta öfversättningen!

Er

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] ”Mannen från Abruzzerna”, en av novellerna i samlingsvolymen Amourer.

Här finns ett av de fåtaliga exemplen på kommentarer till översättningen. Se brev 124 och 162 till Mizi Franzos, den 13/8 1910, not 2, resp. den 22/11 1911, not 3.

[2] Liksom tidigare Hans Nåds testamente/Das Testament Sr.Gnaden publicerades tydligen även novellsamlingen Amourer/Amouren helt eller delvis i Frankfurter Zeitung.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Hans Nåds testamente, roman (42)
Mannen från Abruzzerna, novell (2)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA