Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


184. Tor Bonnier

Hbg. Karl Gustafsg. 66

    7/9 12

Kära Tor! Jag undrar om närslutna manuskript skulle kunna användas i B.M.?[1] Det har en enkel titel, men innehåller ett ō annat, som kanske kan stärka ō stålsätta svaga själar.

Och Ni som jubilerat, fästat ō donerat![2] Jag hoppas, att det kommer att yttermera skärpa prästerskapets vaksamhet vis-à-vis Er landsfördärfliga verksamhet.

Med hälsningar ō from fasa

Din

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Novellen ”47-an” som enligt almanackan avslutades den 6/9 1912 och trycktes separat i Bonniers Månadshäften, nr 11 och 12, 1912. Den omtrycktes sedan som inledande novell i romanen Loewenhistorier, 1913.

[2] Bonniers förlag firade 1912 sitt 75-årsjubileum.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

47:an/Loewenhistorier, novell (8)
Loewenhistorier, roman (19)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA