Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


194. Tor Bonnier

[Helsingborg]11/2 13

Kära Tor!

Jag sänder Dig två ber. "Thoméi-gården" och "Gula huset." Min mening vore, att dessa båda skulle sammanföras med den i B.M. publicerade "47-an" under den lätta ō lekande titeln:

 "Loewen-Historier"

Vill Du vara hygglig ō taga detta i öfvervägande ō meddela mig Ditt beslut![1]

Kanske sänder jag Dig också ett tredje manusk. – nämligen den förut omtalade "gedigna" novellen, som jag själf finner alltför tung för det graciöst framdansande Månadshäftet.[2] Icke heller kan den inflikas i den eventuella Loewen-boken, ehuruväl den står i visst samband med "Gula Huset." Att jag i alla fall sänder den beror af rent inrikespolitiska förhållanden. Under iråkad sjukdom har nämligen min hustru tillvällat sig all[3] makt i republiken. Jag har nedsjunkit till att blifva en president af den menlösa Fallièrska typen.[4]

Apropos så är jag i en svår dilemma vis-a-vis teaterstycket, som Du varit snäll ō lagt i press.[5] Jag har nämligen sökt intressera Svennberg för stycket för att dymedelst möjligen knipa tjocke Ranft.[6] Men nu bär det sig icke bättre än att hrr Svennberg[7] ō Klintberg[8] fått fatt på ett äld[r]e stycke "Snödropparna” (som Du troligen icke känner till)[9] och nu vill de först ō främst plurra på Ranft det stycket. Naturligtvis värjer han sig manliga. Men Svennberg, som snart skall läsa det för honom, hyser visst ännu någon förhoppning. Kommer nu "Löngången" ut ō får allt det skäll, som herrar Söderman[10] et comp. kunna leverera, så blir naturligtvis Ranft ännu mera istadig. Que faire?[11]

Som Du ser, kan man ha sina bekymmer, äfven om man inte råkar vara statsminister.

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Novellen ”47:an” skrevs i månadsskiftet augusti–september 1912 och trycktes separat i Bonniers Månadshäften, nr 11 och 12, 1912. Se brev 184 till Tor Bonnier den 7/9 1912, not 1. Av en almanacksanteckning framgår, att arbetet med de två övriga novellerna som kom att ingå i Loewenhistorier avslutades den 8/2 1913.

[2] Novellen ”Fru Gunhild på Hviskingeholm” som enligt almanackan skrevs i oktober 1912 och f.f.g. publicerades i Bonniers Månadshäften, nr 11,1913. Den kom senare att ingå i Komedier i Bergslagen II, 1915. I det sammanhanget fällde John Landquist följande omdöme om novellen: ”[Den] fängslar genom sin psykologiska klarsyn av drömmens välde.”

[3] Understruket med två streck.

[4] Clément Armand Fallières, Frankrikes president 1906–1913. Som sådan spelade han en rent representativ roll.

[5] Dramat Lönngången – Bergmans stavning Löngången – avslutades enligt almanackan den 21/9 1912 i Helsingborg. Se brev 189 till Tor Bonnier den 27/10 1912, not 1.

[6] Chefen för bl.a. Svenska teatern, Albert Ranft (1858–1938).

[7] Tore Svennberg (1858–1941), framträdande skådespelare vid Svenska teatern.

[8] Gunnar Klintberg (1870–1936), regissör och skådespelare vid Svenska teatern.

[9] Dramat Snödropparna skrevs sannolikt våren 1911 i Rom. Det kom aldrig att uppföras eller publiceras under Bergmans livstid. Återfanns i Albert Ranfts efterlämnade papper först 1956. Se brev 147 till Marie Mizi Franzos den 22/3 1911, not 3.

[10]Sven Söderman (1866–1930), fruktad teaterkritiker i Stockholms Dagblad.

[11] fr., vad kan man göra?

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Fallières, Clément Armand (1)
Franzos, Marie Mizi (66)
Klintberg, Gunnar (10)
Landquist, John (22)
Ranft, Albert (11)
Svennberg, Tore (16)
Söderman, Sven (9)

Verk:

47:an/Loewenhistorier, novell (8)
Dansen på Frötjärn/Komedier i Bergslagen II, roman (13)
Fru Gunhild på Hviskingeholm/Komedier i Bergslagen II, novell (5)
Gula huset/Loewenhistorier, novell (5)
Loewenhistorier, roman (19)
Lönngången, drama (14)
Snödropparna, drama (9)
Thomei gård/Loewenhistorier, novell (5)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA