Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


276. Algot Ruhe

Örebro, Ladugårdskogen den 5/12 XV

Författaren

Herren Algot Ruhe

Stockholm.

Som svar å cirkuläret kan jag för min del utbjuda till ev. införande i landtsorts-

pressen:

Hans Nåds Testamente

Vi Bookar Krokar och Rothar (En stadskrönika)

Högaktningsfullt

Hjalmar Bergman

Bäste Bror, jag är bra ledsen att jag inte fick skaka hand med Dig på ”Dramatikernas” sammanträde.[1] Men några af herrarna voro så fasligt grundliga att de hos mig väckte panik, ō Muck Linden ō jag voro så fasligt hungriga. Vi föllo för köttets (alias biffens) frestelse.

[Tillskrivet längs kanten på brevet:] Vore emellertid bra roligt träffa Dig någon gång.  

 Din

  HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Algot Ruhe (1867–1944) var från början utbildad tandläkare och praktiserade som sådan några år, innan han 1902 övergick till att helt ägna sig åt skönlitterär verksamhet och kultur- och samhällskritik i tidningar och tidskrifter. En betydelsefull insats var hans introduktion av Henri Bergsons (1859–1941) filosofi i Sverige, dels genom översättningar av dennes texter, dels genom monografin Henri Bergson. Tänkesättet Bergson i dess grunddrag, 1914, som även utkom i engelsk översättning detta år. Ruhes radikalism framgår av titlarna på några av hans pamfletter Töm kyrkan!, 1907, och Socialism och livsglädje, 1910. Ruhe var vice ordförande i Sveriges författareförening 1915–1919 och ordförande i den 1916 nystartade Sveriges dramatiska författares förening. Han var också redaktör för den franskorienterade tidskriften Cyrano under tiden oktober 1918 till april 1920.

Enligt Bergmans egen uppgift träffade han redan 1906 denne 16 år äldre kollega, som successivt kom att bli den svenske författare som stod honom personligen närmast. Ruhe skrev uppskattande och analytiskt djupborrande recensioner bl.a. av Knutsmässo marknad, Mor i Sutre och Markurells i Wadköping. Medan han i sin anmälan av Marionettspel sablar ner Dramatens inscenering av två av styckena, lovordar han textens ”figurskapande kraft”. 


[1] Det var tydligen vid ett sammanträde med Sveriges dramatiska författares förening som Bergman träffat Ruhe tillsammans med regissören Gustaf Muck Linden, som nyligen regisserat det historiska skådespelet Parisina på Dramaten.

Personer:

Bergson, Henri (3)
Linden, Gustaf Muck (98)
Ruhe, Algot (43)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)
Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)
Marionettspel, dramasamling (5)
Markurells i Wadköping, roman (31)
Mor i Sutre, roman (11)
Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA