Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


317. Tor Bonnier

[Liljeholmsvägen 4] 7/5 XVII

Kära Tor, jag måste och kan frånsäga mig varje ansvar för den beklagliga händelsen, ty jag har i denna affär hela tiden intagit en negativ, avvärjande, ja, besvärjande hållning.[1] Men fruntimmer låta sig icke alltid besvärjas, och de faror, som hotar oss från deras sida kunna endast sällan avvärjas. Sålunda gav jag alldeles mot min vilja och vett orsaken till Din förargelse. Ty djupast sedt var ju orsaken min dåliga syn, den där krävde en kvalificerad plats för att jag skulle kunna utvinna valuta av de ohyggligt dyra biljetterna. Som den döda råttan förorsakar skämd luft ō många obehag i det rum, under vars golv hon laggt sig att ruttna, icke annorlunda förorsakade jag detta Ditt obehag.

Därför ber jag att få uttrycka

mitt beklagande av detta obehag

min tacksamhet för den godhet, som drev Dig till att ställa Dig i kö,

min beundran för Ditt tålamod att stanna i kön

         samt min förhoppning att Du under denna tid tänkte så många vreda tankar på oss att fler av den sorten icke återstå.

Utan att Du måtte tillgiva, förlåta och glömma.

O King of Age, O Lord of Time, O Ruler of the Tide![2]

Allah upon Thee!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med sorgkant.[3]


[1] Brevet syftar tydligen på en viss förargelse som väckts i samband med Tor Bonniers inköp av starkt eftertraktade teaterbiljetter till något av Max Reinhardts bejublade gästspel på Kungliga teatern/Operan med

bl.a. Strindbergs Gespenstersonate/Spöksonaten den 3/5 1917 och Shakespeares Othello den 2/5 1917. De platser Bonnier lyckats få tag på kom dock inte att uppskattas av paret Bergman, därför att det visat sig svårt för Hjalmar att till följd av hans dåliga syn följa spelet på scen. Brevet är ett gott exempel på hur lättretlig Bergman kunde vara, men också hur angelägen han många gånger var – när irritationen väl ebbat ut – att efteråt ställa allt till rätta med ett urskuldande skämt.

[2] Oidentifierat engelskt citat.

[3] Svärfadern August Lindberg hade avlidit den 18 november 1916.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Lindberg, August (63)
Reinhardt, Max (13)
Shakespeare, William (16)
Strindberg, August (34)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA