Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


377. Tor Bonnier

Djupvik den 16/10 XIX

Kära Tor! Tack för pengarna! Kvitto-blankett medföljde ej, varför jag sänder ett av eget fabrikat. Båda kunna ju sedermera utbytas mot ett slut-kvitto.[1]

Det är väldigt hyggligt av Dig att vilja ge Söderlindh något arbete![2] (Fast anställning var det ju inte tal om.) Jag känner så hans fäderne som möderne i resp 2 och fyra led, idel godt gammal borgarevirke. Något borde kunna finnas kvar i den här.

Här är vackert som alltid och vädret rätt hyggligt. Härom natten dock minus 7. Hälsa Greta att röjningen blir gjord. Men hur den blir gjord – tja!  

Stina hälsar Dig och tackar!

Din

HjB.

Jag hör nu av Stina att hon icke nämt någonting närmre om S:s brott. Där fanns rätt betydligt förmildrande omständigheter: för omständiga att här berätta visserligen. Men då man presenterar pojken som en brottsling bör det också vara sagdt, tyckes mig.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1]Troligen utbetalning av honoraret för den nyskrivna romanen Markurells i Wadköping eller för ett nytryck av novellsamlingen Amourer i en billighetsserie.

[2] Stina Bergman hade i ett hjärteknipande tiggarbrev i början av oktober bett Tor Bonnier att anställa en son till en vänfamilj till Claes och Fredrique Bergman i Örebro – Gunnar Söderlindh. Denne hade avskedats från sin tidigare tjänst p.g.a. ekonomiska oegentligheter. Tor Bonnier räknade i ett brev den 13/10 1919 med att kunna använda honom ”för lite arbete”. Någon fast anställning kunde han dock inte bereda honom p.g.a. eventuella negativa reaktioner från övrig personal.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Söderlindh, Gunnar (1)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Markurells i Wadköping, roman (31)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA