Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


379. Åke Bonnier

[Liljeholmen] 3/11 XIX

HHerr Bokförläggare

Åke Bonnier

Stockholm.

Tack, kära Åke, för pengarna![1] Jag närsluter ett kvitto som ju sede[r]mera jämte 2 föregående kan ersättas av ett mera ”reglementsenligt.”

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller sannolikt honorar för billighetsupplagorna av Hans Nåds testamente eller Amourer, den del av förlagets utgivning som Åke Bonnier svarade för.

Personer:

Bonnier, Åke (29)

Verk:

Amourer, novellsamling (30)
Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA